رموز موفقیت

روز سوم

از رموز موفقیت در شفافیت دل اینست :

‹‹انعکاس آرامش درون به بیرون››

امواج صلح وآرامش درون خود را آگاهانه به بیرون از وجودتان انعکاس دهید

 

day three

the secret of bringing peace is………

To emanate consciously,from

Your heart , rays of peace in to the

World around you .

/ 1 نظر / 7 بازدید
روح اله

متن جالبيه اگر كتابشو هم معرفي كني جالبه در ضمن اگه بتوني روزانه بنويسي خوبه