امید به زندگی

با هر کی حرف میزنی ااگر بهش گفتی چند سالته یهویی خودشو میکشونه عقب  بهت میگه هویییییییی پیر شدی تو هم . توی ایران ما  سن که میرسه به 25 اگر دختر باشی که میگن دیگه  پیر شده شوهر نمیکنه  به 30 که رسید دستو پاش میلرزه از بس بهش میگن پیر شدی خودشم باورش میشه ، به چهل که رسیدی دیگه باید  کفن  برات اماده میکنن میگن اقا بدون تعارف بیا بگیر بخواب ، خدا یا اما ن از دست این ملت ، توی تما قشرها هستن ادمایی این شکلی که همش سنگ نا امیدی به سینه میزنن عمر متوسط ایرانی ها رو از 150 سال رسوندن به 60 سال  ببین چقد تفاوت بوده  بابا دیدگاهتون به افراد ی که سنشون میره بالا  باید تغییر کنه  اوج  لذت انسان توی سن چهل به بالاست باور کنید هروقت بهش رسیدی اگر دیدگاهت مث من باشه اونوقت متوجه میشی چه میگم به شرط سر زنده بودن

/ 1 نظر / 22 بازدید
عقیق سرخ

تا وقتی عشق هست،غم نیست..... تا وقتی عشق هست،نا امیدی نیست..... تا وقتی عشق هست،بیهوده زندگی کردن نیست..... تا وقتی عشق هست،شادی در دل ها جریان داره..... عشق تو زندگیا هسسسسست آیا؟