درس تاريخی

وقتی که تاریخ را ورق می زنیم رد پای افراد نشان از تذکراتی است که دستمایه ی آیندگان و چراغ راه آنان است .وقتی سرگذشت آقا محمد خان قاجار را می خواندم می بینم که او بعد از مدتهای طولانی که از قبیله و ایلش دور بود ، بلافاصله بعد از آزاد شدنش توسط حاج ابراهیم خان کلانتر برای ایجاد پایگاه اجتماعی و بدست آوردن موقعیت اجتماعی مستحکم از ایل و قبیله ی خودش استفاده کرد و توانست با کمک خانواده ی خودش به آن مقام و موقعیتی برسد که شایسته ی او  وخاندانش نبود ولی در نقطه ی مقابل او لطفعلی خان زند با وجود رشادتها و شهامتی که از خود نشان داد نتوا نست موقعیتی که پدر اجدادش برایش فراهم کرده بودند حفظ کند و در اندک مدتی آن را به باد فنا داد . و خود تسلیم قضای روزگار گردید . از منظر جامعه شناختی این موضوع حائز اهمیت است و این سوال پیش می آید که چرا لطفعلی خان زند که از ایل و تبار لر بوده و با وجود شهامتها و رشادتهای قوم لر در مبارزه با خصم و تسلیم نشدنش در برابر زورگویی و تجاوز و با وجود داشتن قلاع مستحکم در مناطق لر نشین (قلعه سفید) که زمانی از آن به عنوان دژ مستحکمی استفاده می شد و غیره قابل نفوذ هم می باشد چرا به طرف کرمان رفت وآنجا را برای گریز انتخاب کرد .؟ عقیده ی نویسنده براین است که در مدت زمانی که زندیان برایران حاکم بودند به مردم لر کمتر توجه کرده و تمامی پلها را پشت سر خودشان خراب کرده بودند و دیگر راه بازگشت نداشتند یا اینکه نمی خواست اقوامش دچار جنگ خونینی شوند و قوم و فبیله اش تاوان پس دهند ؟ در هر صورت هرچه بوده گذشته و آنچه که قرار بود پیش آید قابل جلو گیری نبود . اما این تذکری است برای افرادی که به کمک دیگران  خود را به مقامات بالا رسانده و بعد از مدتی خود را گم می کنند و به آنها توجه نمی کنند   پس آینده نگر مردی است که آخر کار را همیشه در نظر داشته باشد و یا به قولی < مرد آخر بین مبارک بنده ای است> .در رابطه با تحلیل سوال فوق چنانچه نظر و یا مطلبی دارید در اظهار نظرها عنوان ویا به ادرس ایمیل برام بنویسید؟    

 

/ 0 نظر / 2 بازدید