جدی گرفتن شوخی

عشق تو

شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد ! زیبا بود امّا

شوخی بود !

حالا .... . . تو بی تقصیری ! خدای تو هم بی تقصیر است !

من تاوان اشتباه خود را پس میدهم . . . ! تمام این تنهایی

تاوان « جدّی گرفتن آن شوخی » است .....

/ 1 نظر / 21 بازدید
امیر

زده ام فالی و فریاد رسی می اید مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سررغبت فدای نام دوست فالی زدم این اومد دست گلت درد نکنه یه دونه