انتخاب

وقتی آدمها شمارا ترک میکنند ، مانعشان نشوید .شما با کسانی که
رهایتان میکنند اینده ای ندارید، اینده شما 
آنهایی هستند که  در زندگیتان
می مانند و در همه حال همراه و همقدم شما هستند.

/ 3 نظر / 23 بازدید
من

متن زیبایی هست

عقیق سرخ

نامرد نیستم ... ولی مزاحم آدمی که ... مشغول فراموش کردنه منه نمیشم ... حتی اگه روزی هزاربار تو خودم بشکنم ...

زهرا

جانا سخن از زبان ما می گویی