پرنده

دلم گرفته است

دلم گرفته است

به ايوان ميروم و انگشتانم را

بر پوست کشيده ی شب ميکشم

چراغهای رابطه تاريکند

چراغهای رابطه تاريکند

کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به مهمانی گنجشکها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 فروغ فرخزاد

/ 1 نظر / 6 بازدید
رسول

سلام دوست گرامی. ممنون که به «آب زندگی» سر زدی. اميدوارم که سفر خوش گذشته باشد و با نيروی تازه دوباره به نوشتن مشغول شوی با مطالب پربار. پيروز و شاد زی.