گفتار علی (ع)در مورد ایمان

نسل جوان امروز که در برابر هجوم ایسم های گوناگون قرار دارند بهترین پناگاه که قدرت دفاعی لازم را به نسل ما میدهد تا ارزشهای اسلامی خود را پایدار باشند و تمام مکاتب وارداتی را بتوانند نقد نمایند لا زم است که با دیدگا هها و بیانات شیرین امام علی (ع) آشنا شوند

از امام علی (ع) در مورد ایمان پرسیدند جواب دا د :

ایمان بر چهار پایه استوار است : صبر،  یقین، عدل و جهاد

صبر نیز بر چهار پایه قرار دارد . شوق ، هراس ، زهد وانتظار . آن کس که اشتیاق بهشت دارد ، شهوتهایش کاستی گیرد ، و آنکس که از آتش جهنم می ترسد ، از حرام دوری می گزیند ، و آن کس که در دنیا زهد می ورزد ، مصیبت ها را ساده پندارد ، و آن کس که مرگ را انتظار می کشد  در نیکی ها شتاب می کند.

 یقین نیز بر چهار پایه استوار است : بینش زیرکانه ، دریافت حکیمانه ی واقعیّت ها ، پند گرفتن از حوادث روزگار ، و پیمودن راه درست پیشینیان . پس آنکس که هوشمندانه به واقعّیتها نگریست ، حکمت راآشکارا بیند ، و آنکس که حکمت را آشکارا دید ، عبرت آموزی را شناسد ، و آنکس که عبرت آموزی شناخت گویا چنان است که با گذشتگان می زیسته است . و

عدل نیز بر چهار پایه برقرار است : فکری ژرف اندیش ، دانشی عمیق وبه حقیقت رسیده ، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی . پس کسی که درست اند یشید به ژرفای دانش رسید و آنکس که به حقیقت دانش رسید ، از چشمه ی زلال شریعت نوشید، و کسی که شکیبا شد در کارش زیاده روی نکرد ه با نیکنامی در میان مردم زندگی خواهد کرد .  و

جهاد نیز بر چهار پایه استوار است : امر به معروف ، نهی از منکر ، راستگویی در هر حال ، و دشمنی با فاسقان . پس هرکس  به معروف امر کرد ، ، پشتوانه نیرومند مؤ منان است ، و آنکس که از زشتی ها نهی کرد ، بینی منافقان را به خاک مالید، و آنکس که در میدان نبرد صادقانه پایداری کند حقّی را که  بر گردن او بوده ادا کرده است ،و کسی که با فاسقان دشمنی کند و برای خدا خشم گیرد ، خدا هم با او خشم آورد ، وروز قیامت اورا خشنود سازد.

ان شاء الله که بتوانيم در عمل عشق و ارادت خود را به علي و اولاد علي عليهم السلام به اثبات برسانيم

/>

/ 9 نظر / 2 بازدید
مسعود

جالب بود

من هم اميدوارم که همه ما بتوانيم با الگو گرفتن از حضرت علی (َع) اينگونه رفتار کنيم

منیره

ببخشيد يادم رفت خودمو معرفی کنم

سهيلا

نقش من باز می ماند اگر کمی عشق بدهیدم تا نقطه چین های دفترم را پر کنم سلام ممنونم ازحضور شما