خبر از قبر کورش


رييس بنياد پارسه پاسارگاد خبر داد
عكس و نقشه سه ‏بعدى زندان و آرامگاه كورش آماده ارايه به پژوهشگران ‏است
شيوه نقشه‏بردارى و عكس‏بردارى ليزرى از دو بناى زندان و آرامگاه كوروش در پاسارگاد، اين دو اثر منحصر به فردجهانى را براى هميشه جاودانه‏كرده است.
پايگاه پژوهشى پارسه- پاسارگاد با همكارى شركت رصد ايران و جمعى از باستان‏شناسان و پژوهشگران داخلى و خارجى، دو اثر منحصر به فرد دوره هخامنشى، زندان و آرامگاه كوروش در پاسارگاد را مورد عكس‏بردارى و نقشه‏بردارى دقيق سه‏بعدى قرار دادند تا اين دو اثر براى هميشه جاودانه بماند.
محمدحسن طالبيان رييس بنياد پارسه - پاسارگاد با بيان مطلب فوق به خبرنگار «خبرجنوب» گفت: همزمان با برگزارى نشست تخصصى منظر فرهنگى در تخت‏جمشيد، برنامه‏اى با هدايت دكتر على موسوى از دانشگاه بركلى آمريكا و تنى چند از باستان‏شناسان ايرانى و خارجى همچون دكتر استروناخ و دكتر هوف، در چهارچوب پژوهش‏هاى بنياد پارسه - پاسارگاد كه در تخت‏جمشيد و پاسارگاد روى بناى موسوم به زندان در محوطه باستانى و ميراث جهانى پاسارگاد انجام شد از اين اثر منحصر به فرد به طور دقيق نقشه‏بردارى و عكسبردارى ليزرى صورت گرفت.
به گفته وى بناى موسوم به زندان، اثرى مشابه كعبه زرتشت در نقش رستم است كه از سه طرف، ديواره آن فرو ريخته و تنها يك ديوار آن پا برجا مانده است.
اين بنا طى ساليان گذشته در آستانه فرو ريختن بود كه با نصب داربست‏هايى در پشت ديوار باقى مانده، از فرور ريختن آن جلوگيرى به عمل آمد، اما اين داربست‏ها چهره زيبايى در بنا ايجاد نكرده‏اند و تنها از سراجبار كار گذاشته شده‏اند.
طالبيان در ادامه اضافه كرد: براى آنكه بناى زندان استحكام بخشى شود، قرار شد تا در محل سنگ‏هاى به كار رفته در آن از هم جدا و پس از استحكام بخشى، دوباره چيده شوند. اين كار از نظر باستان‏شناسى و مرمت، بسيار عالى و كامل به نظر مى‏رسد اما نمى‏توان منكر آن شد كه امكان دارد طى اين عمليات، آسيبى نيز به بناى زندان وارد شود. به همين دليل با همكارى شركت رصد ايران و به طور رايگان، عكسبردارى ليزرى و نقشه‏بردارى اين بناى منحصر به فرد آغاز شد.
وى در توضيح شيوه عكس‏بردارى و نقشه‏برداى ليزرى به خبرنگار «خبرجنوب» گفت: در اين روش از پيشرفته‏ترين دستگاه اسكنر عكاسى دكتر «ريگل» اتريشى استفاده شده است اين دستگاه با اسكن كردن اثر ابر نقطه‏اى را به وجود مى‏آورد و هم‏زمان عكس هم مى‏گيرد. سپس عكس گرفته شده روى ابر نقطه‏ها قرار مى‏گيرد و به اين ترتيب نه تنها كل زواياى اثر به درستى ديده مى‏شود كه جزييات آن را هم مى‏توان ديد.
طالبيان درباره نقشه‏بردارى و عكس‏بردارى ليزرى از آرامگاه كوروش خاطرنشان كرد: از آنجا كه بناى آرامگاه كوروش كه مهمترين اثر پاسارگاد محسوب مى‏شود در دست تعمير است، تصميم گرفته شد از اين اثر نيز به طور رايگان عكسبردارى ليزرى و نقشه سه‏بعدى تهيه شود تا هم جاودانه باقى بماند و هم اينكه در تعميرات اين اثر جهانى، مورد استفاده قرار بگيرد.
وى همچنين تصريح كرد: نقشه‏بردارى و عكسبردارى ليزرى از اين دو بنا طى 3 ماه صورت پذيرفته است و نتيجه حاصل از اين عمليات در چندين نسخه ميراث فرهنگى فارس و موزه تخت‏جمشيد نگهدارى مى‏شود و اميدواريم در درجه اول جهت مرمت‏هاى آتى از اين نقشه‏ها و عكس‏ها استفاده شود و پس از آن منبع خوبى براى پژوهشگران و باستان‏شناسان باشد.
گفتنى است محوطه باستانى پاسارگاد اثرى منحصر به فرد است كه در فهرست ميراث جهانى به ثبت رسيده، اين محوطه باستانى روزگارى محل فرمانروايى كوروش كبير نخستين پادشاه هخامنشى بوده و آرامگاه وى نيز در همان محل مى‏باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید