حکايت

  مردی زير رگبار در روستای کوچکی راه ميرفت که ديد خانه ای در آتش ميسوزد.وقتی به آن نزديک شد، مردی را ديد که در محاصره شعله ها، در وسط اتاق نشيمن نشسته بود.رهگذر فرياد زد:هی،خانه ات آتش گرفته! مرد پاسخ داد:ميدانم! ـ  خوب پس چرا نمي آئی بيرون؟مردپاسخ داد:چون باران می آيد.مادرم هميشه ميگفت اگر در باران بيرون بروم،ممکن است سرما بخورم.  نظر بزرگی درباره اين حکايت چنين است:انسانی خردمند است که وقتی ميبيند مجبور است موقعيتی را ترک کند،اين کار را بکند. راستی چقدر شده تو آتش از ترس سرماخوردن بسوزيم؟آيا خردمندانه برخورد کرديم يا .....؟01.gif                                                                                                                  

/ 2 نظر / 2 بازدید
عماد

سايت آموزش لغات زبان انگليسی به روش لايتنر

yaser

سلام خيلی قشنگ است.