فال

            سحرم دولت بيدار به بالين آمد
                                      گفت برخيز كه آن خسرو شيرين آمد
            قدحي دركش و سرخوش به تماشا بخرام
                                      تاببيني كه نگارت به چه آييـــــن آمد
            مژدگاني بده اي خلوتي نافه گشاي
                                     كه ز صحراي ختن آهوي مشكين آمد
            گريه آبي برُخ سوختگان باز آورد
                                     ناله فرياد رس عاشــــق مسكين آمد
            مرغ دل باز هوادار كمان ابروييست
                                     اي كبوتر نگران باش كه شاهيــن آمد

           

/ 3 نظر / 2 بازدید
سحرناز

من آن مرغ اسيرم که ندارم پرپرواز...................

رسول

سلام -- یک آسمان پرنده ، در «آب زند گی»

rasol

سلام..« يارا ترا که گفت که احوال ما مپرس ــــ بيگانه گرد و قصه هيچ آشنا مپرس » مشتاق ديدار