مهرگان

دلم گرفته بود  . ان روز . هرچه با من، اطرافیانم صحبت ميكردند گو يا ، در کتار آنها نیستم . باهم بودیم ولی دور از هم هرکس . به چیزی فکر میکرد که تو دلش بود نمیتونستیم همدیگرو درک کنیم . به سنگها  ، به سر ستونها ، به حجاري ها ، و ... فکر من  حسابی مشغول بود . اخه آخرین روز تعطیلی . فردا باید سر کلاس حاضر میشدم . باز هم او مدم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                      گرچه دورم ماهها از مدرسه                 باز هم دل می تپد دل در هوای مدرسه

                  یادی از آن معلمها که دیگر نیستند                 هست آهنگ صداشان در فضای مدرسه

                           مهرگان بر تمامی مهر دوستان  مبارک باد .

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید