زیبا و مقبول کیست ؟

زیبا و مقبول کیست ؟
روزی شاگردان نزد حکیم رفته و پرسیدند : استاد ، زیبایی انسان در چیست ؟
حکیم دو گیلاس کنار شاگردان گذاشت و گفت : به این دو گیلاس نگاه کنید اولی از طلا درست شده و درونش زهر است ؛ و دومی از گِل ( سفال ) است و درونش آب گواراست ، شما کدام را می نوشید؟
شاگردان جواب دادند : آن گیلاس گلی را . 
حکیم گفت : آدمی هم همچون این گیلاس ظرف است .آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش ، اندیشه ، اخلاق و شخصیت باطنش است . 
ای برادر تو همان اندیشه ای
ما بقی تو استخوان و ریشه ای

/ 0 نظر / 21 بازدید