نگاه خسته

چند وقتیست هر چه می گردم

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما!!!!!

گاهی حرف می زند وگاهی فریاد می کشد

و من همیشه به دنبال کسی می گردم

که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید

/ 2 نظر / 22 بازدید
من

بسیار زیبا بود مخصوصاً دو جمله ی آخرششششششش

زهرا

[گل]