اموزش عمومی

آشنایی با سیستم‌های آموزشی دنیا»
******* هـنـد ******

طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی انجمن دانشگاه‌های هند در دهلی نو پایتخت این کشور در سال تحصیلی ‌٢٠٠٣ - ‌٢٠٠٢ ، سیستم آموزشی این کشور در مقطع آموزش عالی شامل ‌۴ واحد، دانشگاه، موسسه فنی، کالج و دانشگاه عمومی است.
به گزارش بخش دانشگاهی سرویس بین‌الملل ایسنا، سیستم آموزشی این کشور به طور کلی به دو مقطع پیش از آموزش عالی و مقطع آموزش عالی تقسیم می‌گردد.
تحصیلات پیش از آموزش عالی از سن ‌۶ تا ‌١٨ سالگی است، این دوره در مجموع به ‌۵ بخش تقسیم می‌شود که عبارت از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، متوسطه عالی و متوسطه حرفه‌ای است.
مقطع ابتدایی ‌۵ سال از ‌۶ تا ‌١١ سالگی، مقطع راهنمایی ‌٣ سال از ‌١١ تا ‌١۴ سالگی، مقطع متوسطه به مدت ‌٢ سال از ‌١۴ تا ‌١۶ سالگی و متوسطه‌ عالی و حرفه‌ای نیز به مدت ‌٢ سال از سن ‌١۶ تا ‌١٨ سالگی می‌باشد.
آموزش مدرسه در هند یک سیستم دو قسمتی است، ‌١٠ سال اول مربوط به آموزش عمومی است که پس از آن نیز ‌٢ سال دوره آموزش متوسطه عالی است.
آموزش ابتدایی به ‌٢ مرحله تقسیم می‌شود: ‌۵ سال اول شامل مرحله ابتدایی و ‌٣ سال بعد مرحله ابتدایی عالی یا راهنمایی است.
آموزش متوسطه معمولان بین ‌٢ تا ‌۴ سال طول می‌کشد. پس از ‌٢ سال دانش‌آموزانی که ‌١٠ سال آموزشی را تکمیل کرده‌اند موفق به اخذ گواهینامه متوسطه می‌شوند. پس از آن دانش‌آموز وارد مدرسه متوسطه عالی یا کالجهای ابتدایی شده و دو سال بعدی آموزش را تکمیل می‌کند.
واحدهای درسی این مقطع برای آمادگی ورود به دانشگاه تنظیم و ارائه می‌شوند. آزمون‌های عمومی این دوره در پایان مقطع مربوطه یا به طور استانی و یا از سوی شوراهای مرکزی برگزار شده و فارغ التحصیل موفق به اخذ گواهینامه متوسط عالی می‌شود.
همچنین آموزش حرفه‌ای در طی دو سال در مدارس عالی و فنی ارائه می‌شود و در نهایت گواهینامه آموزش‌ حرفه‌ای به محصل اعطا می‌شود که اکثر فارغ التحصیلان وارد بازار کار می‌شوند.
پس از پایان مقطع پیش از آموزش عالی، تحصیلات دوره آموزش عالی آغاز می‌شود. در این مطقع موسسات مختلفی از جمله دانشگاه، شبه دانشگاه و موسسات ملی وجود دارند.
دانشگاه‌ها شامل دانشگاه‌های کشاورزی و پزشکی است که به دو گروه دانشگاه‌های مرکزی و دولتی تقسیم می‌شوند. دانشگاه‌های مرکزی مستقیما از سوی وزارت توسعه منابع طبیعی تامین بودجه می‌شوند و بودجه دانشگاه‌های دولتی نیز از سوی وزارتخانه‌های مختلف دولتی تامین می‌گردد.
شبه دانشگاه‌ها، تک دانشگاهی بوده و موسساتی هستند که در چند رشته مختلف دانشجو می‌پذیرند و به لحاظ فرهنگی با دانشگاه‌ها هم اعتبار هستند و بالاخره موسسات ملی هم سطح دانشگاه که هزینه آنها را دولت مرکزی پرداخت می‌کند، این موسسات شامل موسسات فناوری هند می‌باشد.
اکثر دانشگاه‌ها متعلق به انواع وابسته و یا آموزشی هستند که دپارتمانهای آنها دستورالعمل‌هایی را در سطح فارغ‌التحصیلی و انجام تحقیقات ارائه می‌کنند. دانشگاه‌های کشاورزی نیز بر انجام کارهای تحقیقاتی و گسترده تاکید دارند. در نهایت، نیز دانشگاه‌های فناوری و ‌١٠ دانشگاه عمومی وجود دارد.
همچنین این مقطع دارای موسسات تحقیقاتی است که از سوی شورای تحقیقات علوم اجتماعی اداره می‌شوند و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و نیز بیش از ‌١٠ هزار کالج که بیشتر آنها وابسته به دانشگاه‌ها می‌باشند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عمدتا از سوی دولت‌های استانی و کمیسیون کمک هزینه دانشگاهی تامین می‌شود. هم چنین انجمن دانشگاه‌های هند نمایندگی دانشگاه‌ها را بر عهده دارد و مسئول تمام امور مربوط به بخش آموزش عالی به جز مساله تامین بودجه است.
از سوی دیگر موسسات حرفه‌یی نیز از سوی نهادهای مختلف حمایت می‌شوند. شورای هندی آموزش فنی نیز که به سال ‌١٩٨٧ تاسیس شد، مسئولیت هماهنگی میان موسسات آموزش فنی و مدیریتی را بر عهده دارد.
همچنین نهادهایی از قبیل شوراهای دولتی آموزش عالی اخیرا تاسیس شدند. آغاز کلاس‌ها در این مقطع از ماه ژولای تا آوریل بوده و طول مدت تعطیلات تحصیلی از ‌١۵ می تا ‌١۵ ژولای می‌باشد.
زبان‌هایی که در این مقطع به کار می‌روند عبارت از بنگالی، انگلیسی، گجراتی، هندی، پنجاب، تامیل و اردو است.
مقطع آموزش عالی در سیستم آموزشی هند به ‌۴ شاخه تحصیلات غیر دانشگاهی، تحصیلات دانشگاهی، تربیت معلم و تحصیلات غیر سنتی تقسیم می‌شود. واحدهای درسی در دوره تحصیلات غیر دانشگاهی در رشته‌های فنی حرفه‌ای ارائه می‌شوند.
در هند بیش از ‌١٢٠٠ موسسه پلی تکنیک وجود دارد. تحصیلات دانشگاهی نیز خود به ‌۴ مرحله لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و دکترای علمی تقسیم می‌شود.
لیسانس شامل تحصیل به مدت ‌٣ سال و به طور تمام وقت است که منجر به اخذ مدرک لیسانس در رشته‌های هنر، علوم بازرگانی می‌شود. ورود به یک واحد افتخاری نیازمند کسب نمره بالاتر در امتحانات متوسطه عالی و پیش دانشگاهی است. یک مدرک افتخاری عموما شامل مطالعات طولانی‌تر نمی‌شود، اما نشان دهنده تخصص بالاتر است. در رشته‌های تخصصی، واحدهای درسی ‌۴ تا ‌۵/۵ سال به طول انجامد.
دوره فوق لیسانس در رشته‌های هنر، علوم و بازرگانی عموما دو سال است. اکثر دروس این مقطع علمی بوده و فاقد پایان نامه هستند. موسسات هندی فناوری معمولا در ‌۵/٣ سال تحصیلی ارائه می‌شود که منجر به کسب مدرک فوق لیسانس مهندسی، فوق لیسانس طب و جراحی و فوق لیسانس فناوری می‌شود.
مقطع دکترا به مدت ‌٢ سال پس از یک برنامه یکسال و نیمی برای آماده سازی ورود به این مقطع برگزار می‌شود. این مقطع هم چنین حداقل به مدت ‌٣ سال پس از کسب فوق لیسانس ارائه می‌گردد. این مقطع هم چنین ارائه یک پایان نامه و یک آزمون شفاهی را در پی دارد.
مرحله چهارم در آموزش عالی این کشور دکترای علوم و دکترای ادبیات است که از سوی برخی دانشگاه‌ها به مدت ‌٢ تا ‌٣ سال پس از مرحله سوم دکترا ارائه می‌گردد. در تحصیلات تربیت معلم نیز مانند اکثر کشورها ‌٣ شاخه آموزش معلم ابتدایی و پیش دبستانی، دبیر متوسطه و استاد آموزش عالی وجود دارد. تحصیلات غیرسنتی نیز شامل ‌٣ بخش آموزش از راه دور، آموزش عالی مادام العمر و سایر شکل‌های آموزش غیررسمی است.
شرایط پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف آموزش عالی در هند به این ترتیب است که برای ورود به مقطع تحصیلات غیردانشگاهی آموزش عالی داشتن گواهینامه دوره متوسطه و عموما ‌۵٠ درصد از نمره به عنوان حداقل نمره ضروری است که البته مورد نمره در استان‌های مختلف با هم متفاوت است.
این مقطع معمولا شامل برنامه هایی در رشته‌های آموزش فنی است که شامل موسسات آموزشی صنعتی و پلی تکنیکی می‌شود. برای ورود به تحصیلات دانشگاهی نیز کسب گواهینامه متوسطه عالی ضروری است.
در این مقطع در رشته‌های مختلف آزمون‌های ورودی گوناگونی برگزار می‌شود. در مورد پذیرش دانشجوی خارجی نیز گذراندن حداقل ‌١٢ سال آموزش متوسطه و تسلط به زبان انگلیسی مورد نیاز است. ‌۵ درصد از دانشگاه‌های هند، دانشجوی خارجی می‌پذیرند.
پذیرش در واحدهای تخصصی از سوی هیات‌های هندی مشخص و تنظیم می‌شود. آن دسته از دانشجویان خارجی که از طریق هیات‌های وزارت امور خارجی انتخاب می‌شوند نیازی به شرکت در امتحانات ورودی برگزار شده برای پذیرش در واحدهای تخصصی ندارند.
دانشجویانی که می‌خواهند در رشته مهندسی یا پزشکی ادامه تحصیل دهند باید در دو سال اخیر آموزش متوسطه در رشته‌های فیزیک، شیمی، زیست و ریاضی تحصیل کرده باشند.
/ 1 نظر / 12 بازدید
مسعود

متن خوب وبا حاليه موفق باشي