مادر

مادر ای شکوه جلوه ی توحيد

مادر ايستاره ی ديده ی اميد

تو مظهر نمونه ی فضل و رحمتی

تو مطلع فجر و جايگه صلابتی

واقف تر از تو کيست بر اين سر مات

الجنته تَحت اقدام آمهات

روز مادر بر تمامی مادران مبارک

/ 0 نظر / 2 بازدید