آموزش و پرورش آینده ، حال

 

يکي از هدفهاي جامعه شناسي پيش بيني رفتار اجتماعي و نظارت بر آن است لذا در اين مقاله سعي بر آن دارم که سيري و گذاري بر آينده ي آموزش و پرو رش و روند جايگاه آينده ي آن  رابر رسي و تحليل کنم گر چه شايد به مذاق بعضي خوش نياييد اما چاره اي ندارم جز نوشتن حقايق و واقعيتها شايد چاره ي براي اين کار انديشيده شود. .

    شايد نظريه جامعه شناسان و توجه بيشتر حاکمان به اين نظريه ها در اروپا باعث شدکه حاکمان  در مسير حاکميت همچنان پابر جا و محکم به حيات خود ادامه داده و با استفاده از همين و يژگيها توانسته اند سير حرکت خود را با اظهار نظرها و انتقاد پذيريها تغيير دهند. عقل سليم باور داشته هاي روز مره اي است که از نسلي به نسلي ديگر منتقل ميشود . و اين ميتواند در مباحث علوم اجتماعي جايگاه خاصي داشته باشد . ...

 در هرصورت مهمترين مسله اي که مي تواند خطري جدي باشد براي آ موزش و پرورش روابطي است که امروزه با عنوان ارزشياب در آموزش و پرورش مطرح است . سواي از ويژگيهاي اقتصادي که دارد قضاوت در مورد عملکرد را مي شود در پايين ترين خود نگه داشت . 

دومين مو رد  الگو برداري از سير تحولات آموزش و پرورش در کشورهاي بيگانه که هيچ سنخيتي با انها نداريم بر اين نيت و عقيده هستيم  تاشايد آموزش و پرورش بيمار خودرا نجات دهيم.يک روز به چين مسافرت مي کنيم براي اگو برداري يک روز ديگر به اروپا و .... در هر صورت ما ايراني هستيم ذائقه و طبع ايراني در امر آموزش همانند طبع غذا خوردنش هست آگر ما ميتوانيم غذاي چيني بخوريم؟ ميتوانيم فضاي حاکم بر مدارس انرا هم اجرا کنيم . مطالعه در اين زمينه خوب و بدون اشکال اما شرايط جامعه ي ما نجات آموزش و پرورش باشرايط امروز مي باشد  ما در ايران امروز با مشکلي که روبرو هستيم از تجربه گذشتگان خود کمتر استفاده اي را برديم و کمتر به آن توجه کرديم . . ...

عوامل تاثير گذار بر روند آموزش و پرورش و روابط کارکردي ادارت با مدارس تابعه امروزه مدارس و ادارات در ايران را با بحراني ترين زمان رکود خود طي کرده است . در يک جامعه ي کوچک اداري آنچه حائز اهميت است اين بوده که تشکيل يک مجموعه ي اداري بر اساس شايستگي و يا لياقت کار کردي نيست  و انتخاب يک مدير براي يک زير مجموعه بر اساس شاخصهاي زير صورت مي گيرد . . اولين مورد : معرفي از طرف نماينده مجلس ( البته شناخت نماينده مجلس در امور هر شهر در ايران داراي طرفداراني پرو پا قرص و محکم است که قبل از قبولي نماينده با او قرار دادهايي را در زمينه هاي قبول مسوليتها و .... مي بندند و باين اميد خود را وارد ميداني از رقابتها يي مي کنند که امروزه آثارش بر ادارت ما حاکم است البته اين امر براي با نفوذ ترين فرد که از رئيس سازمان شروع و تا پايين دستها ادامه پيدا مي کند....ب

مشکل ديگري که در امر آموزش گريبانگير دبيران هست اين است که جايگه علم و آموزش آن در مقاطع پايين بسيار کم اهميت و در حد يک يک بچه نگهدار تبديل شده چرا ؟

آموزش براي مقاطع پايين بسيار بي ارزش است . سيستمي که به بچه نگهدار تبديل شود کم کم از حالت بچه نگهدار هم خارج شده و قطعا مقاطع بالاتر(دانشگاهها ) را هم در بر ميگيرد.خوب نتيجه ي بي ارزش بودن نمره جايگاه نمرات مستمر و همچنين روند فعلي باعث ميشود که آن حس علم پذيري رنگ و بوي خود را ازدست داده و دانش آموز و معلم را بي ذوق و بدون انگيزه در جايگا ه خود نگه دارد. با حاکم شدن  قوانين جديد مي بايست نوشتن کتابها تغيير ميکرد که اين کار انجام نگرفت.  با تغيير روند نمره دادن درآموزش و جايگاه نمره قطعا در فالب و شکل کتابها تغييراتي صورت ميگرفت که اين کار صورت نگرفت .ما داريم همان کتابهايي را تدريس ميکنيم که باروش قديم و سه نوبتي بودن امتحانات تدريس ميکرديم تغيير ساعتها هم بايد  شکل ميگرفت که به آن توجه نشده . تبعيض بين دروس  و کمتر توجه داشتن به اجتماعي کردن و اجتماع پذيري دانش آموزان عدم توجه به نسبيت فرهنگي  ، عدم آموزش هنجارها و باورداشتهاي اجتماعي کم اهميت جلوه دادن پويايي فرهنگ و هويت ايراني  . سير استخدام بدون انگيزه چشمداشتهاي والدين در امر آموزش .واپسماندگي فرهنگي .  عدم سنخيت بين فرهنگ آرماني و ، و فرهنگ واقعي .  عدم آموزش ياد گيري و به روز آوري دبيران  کمتر توجه داشتن  به وقت و جايگاه آن در اين مجموعه ، برگزار ي دوره هاي آموزش ضمن خدمت در غيره زمان خودش ، کمتر مورد توجه قرار دادن استفاده از دوره هاي ضمن خدمت در فصل تعطيلي .........و

/>

/ 5 نظر / 2 بازدید
حبه انگور

چه سياسی من که سر در نيوردم به من هم سر بزن

راستی يه روز باهم همسفر نشديم حبه ي انگور ؟

امير رضا

سلام بر شما متشکرم از لينک منهم متقابلا به شما لينک ميدهم