ه م ی ش گ ی

 بعضی آدما هم هستن
نمیشه رهاشون کرد ، جانشینی ندارن ، نمی تونی رهاشون کنی ، وقت می ذاری براشون ، دوره شون می کنی ، می ذاری ورق بزنن برگای زندگیت رو ...
یه نخ نامرئی وصل تون کرده به هم که زمان و مکان راهی نداره بهش .

نمی دونم محبت رو ، ارادت رو ، چطوری میشه نسبت به یه نفر ( یه دوست ) نوشت . تصویرش کرد یا بیانش کرد ...
کلمه کم میاد ، لوثش می کنه اصلا !!

همونایی که حکایتشون ، فارغه از زمان و مکان ؛ همون همیشگی ها ؛
همونا ...

/ 1 نظر / 22 بازدید