والله که شهــــر بی‌تو مراحبــــــس می‌شــــود

این نان و آب چرخ چو سیـــــل‌ســـــت بی‌وفــا
من ماهیـــــم نهـــــنگـــم عمانم آرزوســــــــت

والله که شهــــر بی‌تو مراحبــــــس می‌شــــود
آوارگـــی و کـــوه و بیــــابانـــم آرزوســـــــــــــت

زین همـــــــرهـــان سست عناصــر دلم گرفت
شیــــر خدا و رستـــــم دســــتانم آرزوســـــت

گفتـــــند یافــــت می‌نشـــود جستـــــه‌ایم ما
گفــــت آنک یافــت می‌نشود آنم آرزوســــــت

یک دســـت جام باده و یک دـــــست جعد یار
رقصــی چنین میانه میــــــدانم آرزوســـــــــت

باقی این غزل را ای مطــــــرب ظریـــــــــــــــف
زین سان همی‌شمار که زین سانم آرزوست

بنمای شمس مفخر تبــریـــــــز رو ز شــــــرق
من هدهدم حضور سلیـــــمانم آرزوــــــــست

حضرت مولانا

/ 2 نظر / 22 بازدید

سلام مرسی ک ب وبم سر زدی..خوشحال شدم..وب شما هم واقعا زیبا و خوبه..نوشته هات خیلی زیبا و ب دل میشینه....منتظر حضور گرمت تو وبم دوباره هستم..بای تا های[لبخند]

یاغیش

عاااااااااااااااااااااااااااااااالیه دستت درد نکنه فامیل دور نزدیک خخخخخخخ