از آهنگای آدام لامبرت که معنی فوق العاده ای داره..چند خطشو براتون مینویسم!

If I had my way we’d never
close our eyes, our eyes, never!

اگه من شیوه ی خودم رو داشتم
هیجوقت چشم هام رو نمیبستم

I don’t wanna let a minute
get away

من نمیخوام که یه دقیقه هم
از دست بدم

Cause we got no time to
lose

چون ما وقتی برای از دست
دادن نداریم

None of us are promised to
see tomorrow

هیجکدوم از ما قول نداده که
فردا رو میبینه

And what we do is ours to
choose

و انجام دادن این کار تصمیم
خودمونه

Forget about the sunrise

طلوع خورشید رو بیخیال شو

Fight the sleep in your
eyes

با خواب توی چشمام مبارزه کن

I don’t wanna miss a second
with you

من نمیخوام حتی یه ثانیه هم
با تو بودن رو از دست بدم

Let’s stay this way forever

بیا همینطوری بمونیم برای
همیشه

It’s only getting better if
we want it to

فقط هم بهتر و بهتر میشه اگه
هر دومون اینو بخوایم

/ 0 نظر / 19 بازدید