هیچوَقت

  یه دوستی یه جایی این مطلبارو تکرار می کردو می گفت  !!!!!!!!

هیچوَقت اَز عَلاقَت و اِحساسِت بِه کَسی چیزی نَگو . ➠
● اَز دَردات . . . 
● اَز غُصِه هات . 
● اَز نَداشتِه هات . ➠ 
● اَز عِشقی کِه قَبلا تَنهات گُذاشت . ➽ 
● اَز بَدُ بیراه هایی کِه شِنیدی . 
● اَز بُغض ها وَ دِلتَنگیات . ➽
● نَگوووو .! ➠
● یِه روزی،
● یِه وَقتی، ➽
● یِه جایی،
● تَموم دِلتَنگیاتُو تیز می کُنِه، ➠
● با نَمَک زیاد بِه قَلبِت می زَنِه . ➽

● این یِه قانونِه . ➠
● وَقتی غَمِتُو ،
● دِلتَنگیتُو بِفَهمن... ➽
● " زودتَر تَنهات می ذارَن...!!!

/ 6 نظر / 29 بازدید
IYAS

مژده مژده مژده مژده مژده روشی کاملا حرفه ای و واقعی برای افزایش بازدید و رنک الکسا سایت شما فقط کافیه یه بار امتحان کنید لینک عضویت در سایت http://iyas.ir/register.php و لینک اموزش کار با سایت http://iyas.ir/faq.php

IYAS

مژده مژده مژده مژده مژده روشی کاملا حرفه ای و واقعی برای افزایش بازدید و رنک الکسا سایت شما فقط کافیه یه بار امتحان کنید لینک عضویت در سایت http://iyas.ir/register.php و لینک اموزش کار با سایت http://iyas.ir/faq.php

IYAS

مژده مژده مژده مژده مژده روشی کاملا حرفه ای و واقعی برای افزایش بازدید و رنک الکسا سایت شما فقط کافیه یه بار امتحان کنید لینک عضویت در سایت http://iyas.ir/register.php و لینک اموزش کار با سایت http://iyas.ir/faq.php

IYAS

مژده مژده مژده مژده مژده روشی کاملا حرفه ای و واقعی برای افزایش بازدید و رنک الکسا سایت شما فقط کافیه یه بار امتحان کنید لینک عضویت در سایت http://iyas.ir/register.php و لینک اموزش کار با سایت http://iyas.ir/faq.php

IYAS

مژده مژده مژده مژده مژده روشی کاملا حرفه ای و واقعی برای افزایش بازدید و رنک الکسا سایت شما فقط کافیه یه بار امتحان کنید لینک عضویت در سایت http://iyas.ir/register.php و لینک اموزش کار با سایت http://iyas.ir/faq.php

!Love No Love!

حتی به دیوار هم نباید تکیه کرد(چون قزوینی تر از این حرفاست[شیطان])