تبریک سال نو

خداوندا ! در این آخرین روزهای سال دل من و دوستانم را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست ایمان، هر کجا زخمی هست مرهم، هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست عشق، جای آنرا فرا گیرد
پیشاپیش سال نو مبارک

منبع:clip2ni.com/ 1 نظر / 33 بازدید
رضا

http://www.digikala.com/BlueSmile/default.aspx?refId=631635ee-472a-45e9-8446-37bcdb74a816 اینم لینک ثبت نام