مناجات ارواح

سلام

محبوب من بر خيز از خواب  چرا که روحم از ان سوی در ياهای هولناک تورا می خواند و جانم بالاهايش را بر فراز امواج کف کرده و خشمگين به سوی تو گشوده است.

بر خيز که کسی نميجنبد و آرامش  غوغای سم  اسبان را از کار انداخته و گامهای رهگذران از حرکت باز مانده اند و خواب جانهای انسان را در آ غوش گرفته و تنها من بيدار مانده ام .

چرا که هرگاه غرق خواب شوم ٬شوق بيدارم می کند . وهرگاه حجابها مرا از تو دور سازند ٬عشق مرا به کنار تو باز ميآورد..........  17.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
طرفدار

سلام ....وبلاگتو ديدم خيلی ملس و با حال .......وقت کردی يه سری هم به ما بزن........