چهره های واقعی (سیمین بهبهانی)

بـده آن قـوطی ســـــرخاب مــرا
رنـــگ به بی رنگی ی خــــویش
روغــــــــــن ، تا تازه کــــــــــنم
پـــژمــرده ز دلتـنـــگـی خــویش
بده آن عطـر که میشـکین سازم
گــیـســوان را و بـــریزم بر دوش
بده آن جامه ی تنگـم کـه کسان
تــنــگ گیـــرند مـــرا در آغــوش
بـــده آن تـــور کـــه عـــــریانی را
در خمش جلوه دو چنـدان بخشم
هوس انــگـــیـــزی و آشـوبـگری
هر سـر و سینه و پستان بخشم
بـده آن جام که سرمست شوم
خــــــــنـــــــــی خود خنده زنم
چـــهـــــره ی ناشاد غــــمـــین
هـره یـی شاد و فـریبـنــده زنم
وای از آن همنفسی دیشـب من ه روانکاه و
تـــــــــــوانـــــفــــــــــــــــرسا بــــــــــــــود
لــــــیــک پــــرسـید چـو از مـــن ،‌ گـــفـتـم
نـــــــدیـــــــــدم کـــــــــه چــــــنین زیبا بود
وان دگـر همسر چندین شب پیش
او هــمان بود کــــه بیـــــمارم کرد
آنـچه پرداخت ، اگـر صـد می شـد
درد ، زان بــیـــــشـتـــــر آزارم کرد
پــر کــــس بـی کسم و زین یاران
غمگساری و هواخواهی نیست
لاف دلجـــویــــی بــسـیار زنــــند
جـز لـحــظه ی کــوتاهی نیســت
نــه مرا همسـر و هم بالینی
که کشد ست وفا بر سر من
نـه مـرا کـودکی و دلــــبـندی
کــه برد زنگ غم از خاطـر من.............

/ 2 نظر / 40 بازدید
مونوبلاگ

قوي ترين سيستم وبلاگدهي رايگان ايراني راه اندازي شد!! با ساخت وبلاگ در سيستم مونوبلاگ به صورت رايگان در صفحه اول گوگل قرار خواهيد گرفت و بازديد فوق العاده بالايي خواهيد داشت.... همين حالا به جمع مونوبلاگي ها بپيونديد براي ثبت وبلاگ به آدرس زير مراجعه کنيد www.monoblog.ir

Filtershekans

سلام. وبلاگ زيبايي داري. خوشحال ميشم به منم سر بزني!