خلوت انس

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوش است بدین قصّه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

و ان یکاد بخوانید ودر فراز کنید

رباب و چنگ ببانگ بلند می گویند

که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

بجان دوست که غم پرده بر شما ندرد

گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است

چو یار ناز نماید شما نیاز کنید

نخست موعظه پیر صحبت این حرفست

که از مصــــاحب ناجنس احتراز کنید 

هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

بر او نمرده بفتوای من نماز کنید

 

وگر طلب کند انعامی از شما حافظ

حوالتش بلب یار دلنواز کنید

/ 3 نظر / 18 بازدید
دوسیت

خیلی زیبا بود[دست][قلب][لبخند][گل]

جامعه ایران

سلام واقعا مثنوی زیبا بود استفاده بردم بعدش کل مطالب سایتتون هم زیبا و آموزنده بود

مهسا

قشنگ بود[دست]