جامعه ایران ** چو ایران نباشد* تن من مباد
ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می گذری برحذر باش که سر می شکند دیوارش
نویسنده: امیر رضامحمودی - چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥

فلمانهضت بالامرنکثت طائفه و مرقت اخري و قسط اخرون 

علي(ع)وقتي که به خلافت انتخاب شد سه دسته را از اطراف خود طرد کرد و با آنان به پيکار بر خواست :اصحاب جمل که خود آنان را ناکثين ناميد و اصحاب صفين که آنها را قاسطين خواند و اصحاب خوارج که خود آنها را مارقين مي خواند. ناکثين از لحاظ روحيه ، پول پرستان بودند،صاحبان مطامع و طرفدار تبعيض . سخنان او در باره ي عدل و مساوات بيشتر متوجه اين جمعٌيت است . امٌا روح قاسطين روح سياست و تقلٌب و نفاق بودآنها مي کوشيدند تا زمام حکومت را در دست گيرند و بنيان حکومت و زمامداري علي را درهم فرو ريزند . عده اي پيشنهادکردند با آنها   کنار آيد و تا حدودي مطامعشان را تامين کند . اما او نمي پذيرفت . زيرا که او اهل اين حرفها نبود او آمده بود که با ظالم مبارزه کند نه آنکه ظلم را امضا کند . از طرفي معاويه و تيپ او با اساس حکومت علي مخالف بودند . آنها مي خواستند که خود مسند خلافت اسلامي را اشغال کنند ،در حقيقت جنگ علي با آنها جنگ با نفاق و دو رويي بود. دسته ي سوم مارقين هستندکه روحشان روح عصبيتهاي خشکه مقدسي ها و جهالتهاي خطرناک بود . علي نسبت به همه ي اينها دافعه اي نيرومند و حالتي آشتي ناپذير داشت (جاذبه و دافعه ي علي (ع)پ 

رضامحمودی
امیر رضا محمودی . خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جاى دارند؛ آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ى آرامش جان، در این لحظه هاى پایانى سال عزت و غرور شان التیام و اعتلا و سلامت و شاد بدارشان.
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :