جامعه ایران ** چو ایران نباشد* تن من مباد
ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می گذری برحذر باش که سر می شکند دیوارش
نویسنده: امیر رضامحمودی - دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥

Day one

Enjoy the things you have to d! Whining about them will only make you tired; and will keep you from doing anything well. But success; like a dog; will follow you everywhere if you treat it as a friend

روز اول

از هر کاری که انجام میدهید لذت ببرید. از کارهایی که فقط شمارا گسل میکنند وخستگی میاورند پرهیز کنید.

ولی مانند یک سگ که وقتی تربیتش کنید همه جا شمارا دنبال میکند موفقیت نیز همه جا شما را دنبال خواهد کرد. به شرط اینکه دوستانه و همراه با لذت کارها را انجام دهید. 

رضامحمودی
امیر رضا محمودی . خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جاى دارند؛ آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ى آرامش جان، در این لحظه هاى پایانى سال عزت و غرور شان التیام و اعتلا و سلامت و شاد بدارشان.
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :