جامعه ایران ** چو ایران نباشد* تن من مباد
ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می گذری برحذر باش که سر می شکند دیوارش
نویسنده: امیر رضامحمودی - یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۳

روز سوم

از رموز موفقیت در شفافیت دل اینست
:

‹‹انعکاس آرامش درون به بیرون››

امواج صلح وآرامش درون خود را آگاهانه به بیرون از وجودتان انعکاس دهید

 

day three

the secret of bringing peace is
………

To emanate consciously,from

Your heart , rays of peace in to the

World around you .

رضامحمودی
امیر رضا محمودی . خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جاى دارند؛ آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ى آرامش جان، در این لحظه هاى پایانى سال عزت و غرور شان التیام و اعتلا و سلامت و شاد بدارشان.
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :