جامعه ایران ** چو ایران نباشد* تن من مباد
ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می گذری برحذر باش که سر می شکند دیوارش
نویسنده: امیر رضامحمودی - چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦

روزگاری بر مردم خواهد آمد که محترم نشمارند جز سخن چین را ، و خوششان نیاید جزاز بد کار هرزه

، و ناتوان نگردد جز عادل.

در آنروزگار کمک به نیازمندان خسارت ، وپیوند با خویشان منت گذاری ،و عبادت نوعی برتری طلبی بر مردم است ، در آن زمان حکومت بامشورت زنان ، و فرماندهی خردسالان ،و تدبیرخواجگان اداره میگردد.

رضامحمودی
امیر رضا محمودی . خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جاى دارند؛ آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ى آرامش جان، در این لحظه هاى پایانى سال عزت و غرور شان التیام و اعتلا و سلامت و شاد بدارشان.
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :